Kolonie i obozy 2020. Znamy wytyczne GIS.


PROSIMY Rodziców o zapoznanie się !?
BĘDZIE DOBRZE !!! ekipa SWIM-FIT

Kolonie i obozy w 2020 r. po nowemu. Jak dowiedział się money.pl, Główny Inspektor Sanitarny wraz z Ministerstwem Zdrowia przygotowali wytyczne dla organizatorów letnich obozów i kolonii dla dzieci. Grupy będą znacznie mniejsze, a dzieci muszą być zdrowe, ograniczone mają być wyjścia poza ośrodki, dozwolone będzie za to korzystanie np. z kąpielisk. Na te wiadomości z niecierpliwością od tygodni czekali zarówno rodzice, jak i przedsiębiorcy.
Sanepid zastrzega, że w zorganizowanym wypoczynku tego lata mogą wziąć udział tylko dzieci zdrowe (tu będzie wymagane od rodziców lub opiekunów pisemne oświadczenie o stanie zdrowia i o tym, czy dziecko choruje na jakieś choroby przewlekłe). /przygotujemy/
1. Na obóz i kolonie nie będą mogły być przyjęte dzieci, które miały wcześniej kontakt z osobami skierowanymi na 14-dniową kwarantannę lub były podejrzewane o zakażenie koronawirusem. /wiadomo, nie ma inaczej/
2. Jeśli dziecko będzie miało objawy chorobowe, rodzice muszą bezzwłocznie zabrać je z imprezy. /bardzo ważny warunek uczestnictwa/
3. Na każdym obozie lub kolonii musi być zapewniony dostęp do usług pielęgniarskich. /jest i będzie/
4. Na polecenie inspektora sanitarnego kierownik obozu lub kolonii wyznaczy osobę do pomiaru temperatury zarówno dzieciom, jak i kadrze. /nie ma problemu - skontrolujemy/
5. Zarówno dzieci, jak i kadra będą wyposażone w "indywidualne środki ochrony osobistej". W przypadku najmłodszych będą to osłony nosa i ust. Natomiast personel ma mieć zapewnione jednorazowe rękawiczki, maseczki, ew. przyłbice, nieprzemakalne fartuchy z długim rękawem (kilka, w razie potrzeby, np. wyjścia do sklepu, itp.). Organizator wypoczynku ma obowiązek też przeszkolić cały personel z procedur bezpieczeństwa sanitarnego. /jak trzeba tak będzie - niestety/
6. Grupy mają być dużo mniejsze niż dotychczasowa praktyka. Obowiązuje zasada maksymalnie 4 osoby na pokój lub namiot, przy zachowaniu minimum 4 m2 powierzchni noclegowej na 1 osobę. Najlepiej, aby grupa uczestników wypoczynku liczyła do 12 osób (w przypadku dzieci do 10. roku życia) i do 14 osób (dzieci powyżej 10. roku życia).
/tak u nas było zawsze 50 dzieci - 5 opiekunów/
7. Zakwaterowanie uczestników ma się odbywać na zasadzie wymiany turnusu, eliminując do minimum kontakt uczestników pomiędzy zmieniającymi się turnusami. Pomiędzy turnusami obiekt powinien być poddany dodatkowemu sprzątaniu i dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, blatów, włączników itp. /tak będzie, to oczywiste/
8. Obiekty muszą spełniać wszystkie normy sanitarne oraz warunki bezpieczeństwa, o których mowa we wcześniejszych wytycznych dla branży hotelarskiej i gastronomicznej. Muszą one służyć jedynie wypoczynkowi dzieci, a jeśli to niemożliwe, należy wydzielić specjalną strefę tylko dla dzieci i młodzieży.
Każdy z takich obiektów musi mieć wyodrębnione pomieszczenia (izolatki) dla dzieci podejrzewanych o zakażenie koronawirusem lub inną chorobą zakaźną. /mamy ośrodki na bdb poziomie - nie będzie problemu/
9. Na stołówkach i w kuchni będzie obowiązywał bezpieczny dystans 1,5 m. Najlepiej by posiłki były wydawane małymi turami. Po każdym posiłku obowiązkowa jest dezynfekcja. Do pracy w kuchni i stołówce dopuszczone mają być tylko osoby zdrowe, które nie miały kontaktu z osobami podejrzanymi o zakażenie. /dopilnujemy/
10. Odwiedziny rodziców lub dziadków mają być ograniczone do minimum. Również obecność osób trzecich w obiektach ma być bardzo limitowana. W miarę możliwości nie należy angażować do prowadzenia zajęć z uczestnikami wypoczynku kadry powyżej 60. roku życia. /ograniczamy i nie ma takiej opcji/
11. Program wypoczynku (np. kolonii, obozu) powinien być realizowany stacjonarnie na terenie obiektu lub w jego najbliższej okolicy, w miejscach zapewniających ograniczony kontakt z osobami trzecimi. Z programu należy usunąć lub ograniczyć do minimum wyjścia do miejsc publicznych, w tym szczególnie zwiedzanie obiektów publicznych.
/dostosujemy się i dopracujemy nasze sportowe atrakcje/
12. UWAGA !!! Będzie można korzystać z kąpielisk, boisk do gry czy pływalni, ale pod pewnymi warunkami. Kąpieliska i pływalne muszą być wygrodzone dla uczestników wypoczynku bez bezpośredniego kontaktu z osobami trzecimi. Sprzęt sportowy i pływający będzie natomiast poddawany regularnemu czyszczeniu z użyciem detergentu lub innych środków dezynfekujących. /tak będzie i zrobi się/

Tak miałoby to wyglądać

pozdrawiam KIERO